Cjepiva za svinje

Product
M+PAC®injekcijska emulzija, ulje u vodi imunološki pripravak inaktivirano bakterijsko adjuvantno cjepivo za imunoprofilaksu mikoplazmalne pneumonije u novorođene prasadi za svinje
PORCILIS® APPinjekcijska suspenzija antigena u vodenom adjuvansu s α-tokoferolom inaktivirana subjedinična vakcina protiv aktinobacilozne pleuropneumonije za svinje
PORCILIS® ERY+PARVOinjekcijska suspenzija, imunološki pripravak za svinje inaktivirano virusno i inaktivirano bakterijsko cjepivo protiv parvoviroze i vrbanca za svinje (krmače i nazimice)
PORCILIS® M HYOinjekcijska suspenzija imunološki pripravak za svinje inaktivirano bakterijsko cjepivo za imunoprofilaksu enzootske pneumonije za svinje (tovljenike)
PORCILIS® PCVinjekcijska emulzija imunološki pripravak za svinje inaktivirano virusno cjepivo protiv cirkovirusne infekcije svinja
PORCILIS® Porcoli Diluvac Forteinjekcijska suspenzija imunološki pripravak za svinje inaktivirano bakterijsko cjepivo protiv kolibaciloze prasadi za svinje (krmače i nazimice)
PORCILIS®PRRSživa atenuirana virusna vakcina protiv reproduktivnog i respiratornog sindroma za svinje