Cjepiva

Product
AQUAVAC® VIBRIOkoncentrirana suspenzija za intraperitonealnu aplikaciju ili pripremu kupke za uranjanje riba imunološki pripravak za ribe inaktivirano bakterijsko cjepivo protiv vibrioze riba za kalifornijske pastrve i lubine (brancine)
AQUAVAC® VIBRIO ORALemulzija za p.o. primjenu putem peleta imunološki pripravak za ribe inaktivirano bakterij. cjepivo protiv vibrioze riba za kalifornijske pastrve i lubine (brancine)