Cjepiva za pse

Product
NOBIVAC® DHPPIosušak i otapalo za pripremu suspenzije za injekciju atenuirana liofolizirana vakcina protiv štenećaka, psećeg adenovirusa-2, psećeg parvovirusa i virusa parainfluence pasa
NOBIVAC® LEPTOsuspenzija za injekciju inaktivirana bakterijska vakcina protiv leptospiroze za psa
NOBIVAC® PIROliofilizat i otapalo za injekcijsku suspenziju imunološki pripravak za pse inaktivirana subjedinična vakcina protiv babezioze za pse
NOBIVAC® RABIESinjekcijska suspenzija inaktivirano virusno cjepivo protiv bjesnoće za pse, mačke, goveda, svinje, ovce, koze, lisice, mesojede iz porodice kuna (američki tvor) i konje