Cjepiva za perad

Product
NOBILIS® AE 1143liofilizat za primjenu u vodi za piće imunološki pripravak za perad živo atenuirano virusno cjepivo protiv avijarnog encefalomijelitisa, soj Calnek 1143 za kokoši
NOBILIS® CAV P4liofilizat i otapalo za injekcijsku suspenziju imunološki pripravak za perad živo, atenuirano virusno cjepivo protiv zarazne anemije pilića za kokoši (buduće rasplodne nesilice)
NOBILIS® IB+ND+EDSinjekcijska emulzija imunološki pripravak za perad inaktivirano virusno cjepivo protiv zaraznog bronhitisa kokoši, newcastleske bolesti i sindroma pada nesivosti za kokoši (buduće rasplodne i konzumne nesilice
NOBILIS® RT inacemulzija za injekciju inaktivirana virusna vakcina avijarnog rinotraheitisa za purane i kokoši
NOBILIS® RT+IBmulti+G+NDinjekcijska emulzija, voda u ulju imunološki pripravak za perad inaktivirano virusno cjepivo protiv zaraznog bronhitisa kokoši, newcastleske bolesti, rinotraheitisa ptica i gumborske bolesti za kokoši (buduća roditeljska jata)
NOBILIS® RTV 8544liofilizirana peleta za pripremu otopine za sprejanje ili o/n primjenu atenuirana vakcina protiv sindroma otečene glave uzrokovana virusom rinotraheitisa purana za kokoši
NOBILIS® SALENVAC TInaktivirana vakcina protiv S. enteritidis i S. typhimurium za kokoši
NOBILIS®AE +POXLiofilizat za inekcijsku suspenziju, imunološki pripravak za perad živo atenuirano virusno cjepivo protiv avijarnog encefalomijelitisa i boginja peradi za kokoši i purane
NOBILIS®EDSInjekcijska emulzija, imunološki pripravak za perad inaktivirrano virusno cjepivo protiv sindroma pada nesivosti za kokoši (buduće nesilice)
NOBILIS®GUMBORO 228Eiofilizat za pripremu u vodi za piće živa, virusna vakcina protiv gumborske bolesti soj 228E za kokoši
NOBILIS®GUMBORO D78liofilizat za pripremu u vodi za piće atenuirana, virusna vakcina protiv gumborske bolesti, soj D78 za kokoši
NOBILIS®IB 4-91živa, atenuirana, virusna vakcina protiv zaraznog bronhitisa za kokoši
NOBILIS®IB MA5liofilizat za pripremu suspenzije za okulonazalnu i peroralnu primjenu živa, atenuirana virusna vakcina protiv zaraznog bronhitisa za kokoši
NOBILIS®ND CLONE 30živa, liofilizirana, atenuirana virusna vakcina protiv newcastleske bolesti za kokoši i purane
NOBILIS®RISMAVAC + CA126smrznuta stanična suspenzija u tekućem dušiku živa virusna vakcina avijarnog herpesvirusa protiv Marekove bolesti za kokoši
PARACOX®suspenzija oocista za p.o. primjenu imunološki pripravak za domaću perad živa vakcina protiv kokcidioze kokoši za uzgojne piliće
PARACOX® 5suspenzija oocista za p.o. primjenu imunološki pripravak za domaću perad živa vakcina protiv kokcidioze kokoši za tovne piliće