Cjepiva za mačke

Product
NOBIVAC® TRICAT TRIOliofilizat i otapalo za injekcijsku suspenziju imunološki pripravak za mačke živo atenuirano virusno cjepivo protiv kalicivirusne i herpesvirusne infekcije mačaka i panleukopenije mačaka za mačke