Pouzdan izvor zdravlja životinja sa sveobuhvatnim paletom proizvoda

Vrhunski proizvodi iz naše palete prisutni su i prepoznati kod nas već nekoliko desetljeća, a 2003. godine u Zagrebu se službeno otvara Podružnica u Republici Hrvatskoj. 2007. integracijom dviju vodećih globalnih kompanija u veterinarskoj farmaceutici MSD Animal Health proširuje se paleta proizvoda te danas zauzima značajno mjesto u hrvatskoj veterinarskoj profilaksi, metafilaksi i terapiji kako životinja u uzgoju tako i kućnih ljubimaca.

Naš cilj je partnerski surađivati sa klijentima, omogućiti tehničku podršku i edukaciju o proizvodima i programima očuvanja zdravlja i proizvodnosti životinja, ali i poboljšanju zdravlja i životnog standarda kućnih ljubimaca. Iako posjećujemo i kontaktiramo naše partnere na terenu kroz ambulante, farme i ljekarne, redovito organiziramo brojna stručna savjetovanja i radionice za veterinare i njihove klijente