Pouzdan izvor zdravlja životinja sa sveobuhvatnim paletom proizvoda

2002. godine MSD Animal Health otvara Predstavništvo u BIH. A 2007. integracijom dviju vodećih globalnih kompanija u veterinarskoj farmaceutici MSD Animal Health proširuje se paleta proizvoda te danas zauzima značajno mjesto u veterinarskoj profilaksi, metafilaksi i terapiji kako životinja u uzgoju tako i kućnih ljubimaca u Bosni i Hercegovini.

Naš cilj je partnerski surađivati sa klijentima, omogućiti tehničku podršku i edukaciju o proizvodima i programima očuvanja zdravlja i proizvodnosti životinja, ali i poboljšanju zdravlja i životnog standarda kućnih ljubimaca.