Bosna i Heregovina

MSD Animal Health Predstavništvo u BIH
Pijačna 8
71000 Sarajevo
Tel/Faks: +387 33 768 970

Tim

Igor Živadinović, dr.vet.med.
(Menadžer marketinga i prodaje VMP)
Phone +387 63 991 314
Email igor.zivadinovic@merck.com

Edis Masnopita, dr.vet.med.
(Menadžer marketinga i prodaje VMP za preživače)
Phone +387 63 299 688
Email edis.masnopita@merck.com