Drugi MSD Animal Health Regionalni Bujatrički Simpozij


22 rujan 2012

Dana 22.09.2011. u hotelu “Lav Vukovar“ održan je “Drugi MSD Animal Health Regionalni Bujatrički Simpozij“ sa temama iz područja neonatalnog zdravlja teladi, prevencije dišnih bolesti goveda i mastitisa te njihovo liječenje.

IMG-news-symposiumGošća predavač na simpoziju je bila Dr.Makoschey Birgit, Global Technical Director Ruminant Biologicals, MSD Animal Health, svjetski poznati stručnjak na području virusologije, te izvanredni profesor na veterinarskom fakultetu u Hannoveru.

Nakon uvodne riječi mr.sc. Grahovac;DVM, MBA. je otvorio skup sa temom terapije i prevencije mastitisa koja predstavlja perzistentan problem u mliječnom govedarstvu sa posebnim osvrtom na važnost primjene kombinirane (parenteralne i intramamarne) aplikacije antibiotika-cefalosporina 4.generacije(Cobactan LC+Cobactan 2,5%). Skup je nastavio mag. Mijovič; DVM iz “Veterinarske postaje Postojna“ sa protokolom zasušivanja i liječenja subkliničkih mastitisa krava (Cepravin DC).

Teme koje je Dr. Makoschey temeljito obradila su neonatalni proljev teladi, posljedice bolesti i koristi prevencije te kompleks respiratornih bolesti goveda, njihova kontrola na razini stada ali i načini kontrole na razini regija odnosno država u Europskoj Uniji.

Tijekom skupa su Domagoj Kusić; DVM i Tihomir Gorša; DVM predstavnici MSD AH tima u Hrvatskoj kroz svoju paletu proizvoda predstavili jedinstven koncept ne samo prevencije već i terapiranja respiratornih bolesti goveda (Resflor) i primjena NSPUL-a u liječenju mastitisa a u svrhu zaštite parenhima upalom zahvaćenog tkiva(Finadyne).

Na skupu je bilo nazočno preko 150 uzvanika, veterinara iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine, a nakon održanih predavanja uslijedile su diskusije koje su bile jednako edukativne.